M3 u KI

Manifestacija  „M3 u KI

Najava događaja za maj 2019.godine

Centar za promociju nauke i Matematički institut SANU  od maja 2012. godine   organizuju nacionalnu manifestaciju Maj mesec matematike (M3 ). Sem u Beogradu, ova  manifestacija se održava i u drugim gradovima Srbije. Manifestacija se održava u cilju popularizacije nauke i matematike, približavanja matematike svim uzrasnim kategorijama.

Aktiv nastavnika matematike Kikinde ovu manifestaciju organizuje od 2016. godine.

Manifestacija „M3uKI 2018„.

Manifestacija „M3 u KI 2017“.

Manifestacija „M3 u KI 2016“.